Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


Poslanie:
  1. Zabezpečiť druhú úroveň logistickej podpory pre 1. mb PS OS SR pri vedení operácií OS SR na obranu zvrchovanosti a územnej celistvosti SR.
  2. Podieľať sa na poskytovaní podpory hostiteľskej krajiny (HNS) pre sily a prostriedky (Ďalej len „SaP“) členských krajín NATO nasadených na území SR podľa čl. 4 (Consultations), alebo čl. 5 (Collective Defense) Washingtonskej zmluvy, pri ohrození, obrane alebo obnove zvrchovanosti a územnej celistvosti SR.
  3. Poskytovať deklarované príspevky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých cieľov spôsobilostí 2017 (ďalej len „CS 2017“). Poskytovať druhú úroveň logistickej podpory (národnú logistickú podporu) pre SaP OS SR nasadené mimo územia SR.
  4. Poskytovať druhú úroveň logistickej podpory pre SaP 1. mb PS OS SR nasadené mimo územia SR. Podľa spresnenia podieľať sa na zabezpečení tretej úrovne logistickej podpory (národná logistická podpora) pre sily prostriedky OS SR nasadené mimo územia SR.
  5. V prípade potreby, poskytovať pomoc orgánom štátnej správy, v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu.

Skočiť na menu


Share