Vyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mb


Vyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mb
Dňa 5. júna 2012 bolo v priestoroch práporu logistickej podpory 1.mb vykonané vyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mb STRONG WILL 2 na tému : Evakuácia obyvateľstva z oblastí ohrozených rádioaktívnym spádom.
           
Vyhodnotenia sa okrem príslušníkov práporu logistickej podpory zúčastnil vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu Topoľčany Ing. Štefan BENCKO, príslušník OR PZ Topoľčany podplukovník Mgr. Peter GREGORÍK, riaditeľka regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany MVDr. Magdaléna SNOPEKOVA, riaditeľ okresného riaditeľstva HaZZ Topoľčany plukovník Mgr. Ľubomír GERA, náčelník mestskej polície Topoľčany Ing. Ľudovít DUŠA, za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Odštepný závod Topoľčany Jana RYBANSKÁ, príslušníci ÚVP Topoľčany so svojim veliteľom podplukovníkom Ing. Dušanom BIELICHOM, územný spolok Slovenského Červeného kríža zastupovali p. Štefan GRACH, Bc. Jana VAŇOVÁ, Vanda MARKOVÁ, riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Topoľčany Mgr. Tomáš HORVÁTH a na poslednú chvíľu sa ospravedlnili starostovia obcí Nitrianska Blatnica a Krušovce.
            Náčelník štábu prlogp 1.mb major Ing. Stanislav KRIŽAN po úvodnom slove veliteľa prlogp 1.mb podplukovníka Ing. Erika HARTMANNA vykonal rozbor priebehu cvičenia formou konferencie spolu s besedou o precvičovanej problematike. Účastníci vyhodnotenia vyjadrovali svoje názory a podnety k riešenej problematike s cieľom prehĺbiť spoluprácu v riešení otázok domáceho krízového manažmentu.
            Všetci prítomní vysoko vydvihli toto cvičenie a vyjadrili ochotu podieľať sa na riešení problematických otázok, spolupracovať na príprave ďalších spoločných cvičení s problematikou domáceho krízového manažmentu.
            Záverom sa všetci zúčastnení dohodli na potrebe ďalšej spolupráce pri organizácii obdobných cvičení, s cieľom byť čo najlepšie pripravení a zladení na riešenie krízových situácii, ktoré by mohli v rámci regiónu Topoľčany vzniknúť, čo si pochopiteľne nikto zo zainteresovaných nepraje.
            Na záver veliteľ práporu podplukovník Erik HARTMANN odovzdal všetkým prítomným pamätné a ďakovné listy ako pamiatku na toto cvičenie.

Vyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mbVyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mbVyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mbVyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mbVyhodnotenie cvičenia domáceho krízového manažmentu prlogp 1.mb

Autor: mjr. Ing. Stanislav KRIŽAN , Foto: čat. Radomil ŠTOK - Dátum: 05.06.2012
Čítanosť: 16737
Verzia pre tlač

Skočiť na menu