Štábny nácvik k príprave techniky na prevádzku v letnom období


Štábny nácvik k príprave techniky na prevádzku v letnom období
V dňoch 29.2. až 1.3.2012 bol v prápore logistickej podpory 1.mb Topoľčany vykonaný štábny nácvik k  príprave techniky na prevádzku v letnom období. Zamestnanie bolo  rozdelené do dvoch častí.
Teoretickú prípravu a prípravu dokumentácie dňa 29.2. 2012 začal náčelník štábu
major  Stanislav Križan zhromaždením príslušníkov skupiny logistiky a veliteľov jednotiek a vydal pokyny ku kontrole a úprave stanovenej dokumentácie.
Praktická časť zamestnania začala zhromaždením príslušníkov práporu a roty podpory velenia 1. mb, kde sa v teoretickej časti objasnila problematika predmetného zamestnania, bolo vykonané poučenie o bezpečnostných opatreniach počas vykonávania prác na technike, boli spresnené termíny prípravného, vykonávacieho a vyhodnocovacieho obdobia prípravy a zodpovedané otázky účastníkov zamestnania.
Následne sa účastníci štábneho nácviku presunuli do priestorov parku techniky práporu logistiky, kde boli pripravené pracoviská s technikou a potrebným materiálom. Priamo na technike boli vykonané praktické ukážky technologických postupov ošetrenia a prípravy jednotlivých druhov techniky na letnú prevádzku. Teoretickú a praktickú prípravu profesionálnych vojakov sme vykonali, ostáva už len splniť stanovené úlohy v súlade s vydaným rozkazom veliteľa práporu.

štábny nácvikštábny nácvikštábny nácvikštábny nácvikštábny nácvikštábny nácvik

Autor: prlogp-mjr. Ing. Stanislav Križan , Foto: nrtm. Peter Géci - Dátum: 01.03.2012
Čítanosť: 10642
Verzia pre tlač

Skočiť na menu