Zahájenie cvičenia zálohy NRF 2012


Zahájenie cvičenia zálohy NRF 2012

Dňa 3. mája 2011 bolo v Jaselských kasárňach v Topoľčanoch zahájené odborné taktické cvičenie (OTC) príslušníkov čaty opráv a prepravy (čoap) z práporu logistickej podpory (prlogp) Topoľčany, ktorá bude tvoriť zálohu personálu pre logistickú jednotku  zaradenú do síl rýchlej reakcie NATO NRF 2012 z 13.mechanizovaného práporu Levice. Témou OTC je „Činnosť čoap pri všestrannom logistickom zabezpečení mechanizovanej roty v operácii mimo územia SR“.

Úlohou je reálne precvičiť problematiku týkajúcu sa opráv, odsunov a uvoľňovania výzbroje a techniky, zásobovania materiálom a plánovania, riadenia počas operácie a riešenia neočakávaných situácií na stupni čata a družstvo. Ochranu a obranu základne a konvojov zabezpečujú dve mechanizované družstvá z 2. mechanizovanej roty 13. mechanizovaného práporu Levice. Riadiacim cvičenia je zástupca veliteľa prlogp major Juraj ONDREJČEK.


CVičenie čop 1CVičenie čop 1CVičenie čop 1CVičenie čop 1Cvičenie čop 2Cvičenie čop 2Cvičenie čop 2Cvičenie čop 2

Autor: major Ing. Juraj Ondrejček - Dátum: 03.05.2011
Čítanosť: 13273
Verzia pre tlač

Skočiť na menu