Veliteľské zhromaždenie veliteľa práporu


Veliteľské zhromaždenie veliteľa práporu

Dňa 21. marca 2018 sa v prápore logistiky Topoľčany konalo „Veliteľské zhromaždenie“ veliteľa práporu, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť výcvikový rok 2017 a spresniť úlohy a ciele na rok 2018. Po úvodnom slove veliteľa podplukovníka Vladimíra Palka, sa slova ujal náčelníka štábu práporu major Branislav Chrenko, ktorý zhodnotil predchádzajúci rok v konkrétnom a vecnom rozbore po jednotlivých oblastiach. Po rozbore spresnil činnosť útvaru v súčasnom výcvikovom roku. Ako hosť sa veliteľského zhromaždenia zúčastnila veliteľka brigády bojového zabezpečenia plukovníčka Zuzana Kraushuberová, ktorá vo svojom príhovore poďakovala príslušníkom práporu za vykonanú prácu a popriala do výcvikového roku 2018 veľa úspechov a entuziazmu. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že prápor bude plniť aj naďalej stanovené úlohy na vysokej úrovni, tak ako to bolo aj v minulosti a bude práporu nápomocná.
Po skončení príhovoru veliteľky brigády pokračovalo zhromaždenie podľa stanoveného programu vystúpeniami jednotlivých funkcionárov práporu.
Veliteľ práporu ukončil zhromaždenie poďakovaním za prácu a vydaním úloh do ďalšieho obdobia


VZ 2018VZ 2018

Autor: prlogTO - Dátum: 21.03.2018
Čítanosť: 2564
Verzia pre tlač

Skočiť na menu