Personálne zmeny vo velení práporu


Personálne zmeny vo velení práporu
Dňa 29.mája 2012 bol vykonaný slávnostný nástup práporu logistickej podpory z dôvodu nastávajúcich personálnych zmien vo velení práporu. Veliteľ práporu vyhlásil personálne rozkazy riaditeľa personálneho úradu o odvolaní majora Petra BAGAČKU z funkcie zástupcu veliteľa práporu dňom 31.mája 2012, jeho povýšení do hodnosti podplukovník a ustanovení do funkcie veliteľa 13.mechanizovaného práporu Levice dňom 1.júna 2012.
Do uvoľnenej funkcie zástupcu veliteľa práporu bol ustanovený kapitán Ladislav ONDRIŠKOVIČ, odvolaný z doterajšej funkcie náčelníka logistiky. Súčasne bol menovaný povýšený do hodnosti major.
            Veliteľ práporu podplukovník Erik HARTMANN poďakoval obidvom funkcionárom za odvedenú prácu a poprial im do ďalšieho obdobia veľa úspechov a entuziazmu pri plnení náročných služobných úloh, ktoré ich v nových funkciách čakajú.
            Slávnostný nástup bol ukončený slávnostným pochodom príslušníkov práporu logistickej podpory.

Personálne zmeny vo velení práporuPersonálne zmeny vo velení práporuPersonálne zmeny vo velení práporuPersonálne zmeny vo velení práporuPersonálne zmeny vo velení práporu

Autor: pplk. Ing. Erik HARTMANN , Foto: nrtm. Peter GÉCI - Dátum: 29.05.2012
Čítanosť: 11811
Verzia pre tlač

Skočiť na menu