Výcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigády


Výcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigády
V dňoch 17 – 19. apríla 2012 bol práporom logistickej podpory Topoľčany zorganizovaný na posádkovom cvičisku Lipovník sústredený výcvik uvoľňovacích družstiev 1. mechanizovanej brigády. Cieľom zamestnania bolo udržať a zdokonaliť  spôsobilosti obslúh uvoľňovacích pásových a kolesových prostriedkov, ako aj odovzdávanie si získaných skúseností.
Daždivé počasie v predchádzajúcich dňoch zabezpečilo ideálne podmienky na simulovanie rôznych stupňov zapadnutia, s ktorými si museli cvičiaci poradiť.
Počas tohoto trojdňového cvičenia boli komplexne preverené vedomosti jednotlivých príslušníkov uvoľňovacích družstiev riadiacim zamestnania.
Prvý deň bol zameraný na teoretickú prípravu a preskúšanie z BOZP.
Druhý deň bol výcvik rozdelený na dve fázy. V prvej fáze bol výcvik vykonaný na dvoch pracoviskách. Na prvom pracovisku bol organizovaný výcvik uvoľňovacích družstiev pásovej techniky za riadenia rotného Borisa Matoviča. Na druhom pracovisku vykonávali výcvik uvoľňovacie družstvá kolesovej techniky za riadenia rotného Igora Marka. V druhej fáze sa vodiči bojovej techniky zdokonaľovali vo vedení pásovej techniky. Ich úlohou bolo pomocou uvoľňovacieho pásového vozidla (UPV), za ktorým bolo na triangli pripojené bojové vozidlo pechoty (BVP), prejsť určenú trasu vrátane zdolania prírodných a umelých prekážok. Riadiacim zamestnania bol zástupca veliteľa opravárenskej roty nadporučík Miloš GREŠO.
Výcvik si osobne skontroloval zástupca veliteľa 1.mb plukovník Zoltán IBOŠ, ktorý spolu s veliteľom práporu podplukovníkom Erikom HARTMANNOM vyjadrili vysokú mieru spokojnosti s organizáciou a priebehom tohto zamestnania.
Tretí deň bol sústredený výcvik ukončený kontrolným cvičením za riadenia staršieho dôstojníka logistiky nadporučíka Jána Pásztora, v ktorom boli cvičiaci postavení pred úlohy, ktoré by reálne plnili počas nasadenia v operáciách. Kontrolné cvičenie bolo hodnotené známkou výborne.
Výcvik bol náročný nielen po fyzickej stránke, ale i po stránke preukázania svojich zručností a spôsobilostí cvičiacimi. Všetci cvičiaci aktívnym spôsobom pristúpili k splneniu stanovených úloh, čím prispeli k hladkému a bezproblémovému priebehu výcviku.

Na základe výsledkov cvičenia môžeme konštatovať, že uvoľňovacie družstva 1.mb sú pripravené k plneniu úloh uvoľňovania a odsunu zapadnutej a poškodenej výzbroje a techniky.

Výcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigádyVýcvik uvoľňovacích družstiev 1.mechanizovanej brigády

Autor: npor. Ing. Miloš GREŠO , Foto: nrtm. Peter GÉCI - Dátum: 19.04.2012
Čítanosť: 11912
Verzia pre tlač

Skočiť na menu