Preskocit navigáciu


VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Hlavné úlohy


Pripraviť a poskytnúť NSE pre deklarované jednotky a vykonávať udržiavací výcvik k zachovaniu ich spôsobilostí.
Výcvik počas prípravy veliteľov, štábov a jednotiek plánovať a vykonávať ako spoločný výcvik s podporovanými manévrovými jednotkami.
Zvýšiť kvalitu plánovacích a operačných postupov v súlade so štandardmi NATO.
Rozvinúť spôsobilosti príslušníkov veliteľstiev a štábov plánovať a riadiť logistické operácie.
Rozvíjať bilaterálnu spoluprácu s Národnou gardou Indiana.
Začať výstavbu spôsobilostí 3.TRP 

 

PRIORITY A ROZHODUJÚCE ÚLOHY prlog TO vo VR 2017

 

Priorita č. 1:

 

Udržanie komplexnej pripravenosti prlogTO na použitie pri obrane SR, respektíve v rámci použitia OS SR v kolektívnej obrane NATO, plnenie medzinárodných záväzkov SR.

ROZHODUJÚCE ÚLOHY:

 

Zvyšovať pripravenosť veliteľstva, štábu a jednotiek prlogTO k plneniu úloh v súlade:

- so stanoveným poslaním a dôrazom na obranu územia SR,

- s ustanoveniami Smernice o činnosti OS SR pri mimoriadnej udalosti, v čase výnimočného stavu, núdzového stavu, vojny a vojnového stavu č. ŠbSP-V-172/2016 z 26. augusta 2016

- s  medzinárodnými záväzkami

Podieľať na udržaní a príprave NC 2013 – mechanizovaná práporová skupina v silách vysokej pripravenosti:

a) udržať získané spôsobilosti rlp 11.mprsk,

b) pokračovať v príprave rlz 13. mpr pre mb (NC13) a v príprave 13.mprsk pre HRF,

c) začať budovanie a prípravu spôsobilostí 3. TRP v rámci podpory nasadzovania jednotiek NC 2013:

Výcvik jednotiek, ktoré nie sú zahrnuté v medzinárodných záväzkoch plánovať podľa môjho rozhodnutia na základe pridelených zdrojov a úrovne vycvičenosti. Vycvičenosť udržiavať na najvyššom možnom stupni s využitím prednostne domácej ÚVZ.

Výcvikové aktivity vo VR 2017 zamerať na splnenie priority č. 1 s dôrazom na podporu vykonávaných ofenzívnych, defenzívnych a umožňujúcich aktivít manévrových jednotiek PS OS SR smerujúcich k obrane územia SR.

 

Priorita č. 2:

 

Príprava a vyčlenenie určených síl prlogTO pre zabezpečenie úloh medzinárodného krízového manažmentu.

ROZHODUJÚCE ÚLOHY:

 

Splnenie úloh prípravy určených jednotiek do MKM v súlade s plánovanými rotáciami.

- dôkladný výber personálu pre operáciu RS Afganistan (rotácie MÁJ a NOV).

- dôkladný výber personálu pre operáciu EUFOR ALTHEA BiH (rotácie APR a AUG)

- dôkladný výber personálu pre operáciu v rámci výcvikovej aktivity v pobaltských krajinách V4 v B3

 

Priorita č. 3:

 

Príprava a udržanie určených jednotiek prlogTO  na plnenie asistenčných úloh a úloh domáceho krízového manažmentu.

ROZHODUJÚCE ÚLOHY:

 

- udržiavať v pohotovosti vojakov a nevyhnutnú logistickú podporu na okamžité riešenie mimoriadnych udalostí,

- udržiavať v pohotovosti pohotovostné jednotky posádok v dvoch obloženiach.

 

Priorita č. 4:

 

Zvládnutie a príprava na použitie novo zavádzanej výzbroje, techniky a materiálu do progTO a OSSR.

ROZHODUJÚCE ÚLOHY:

 

- podieľať sa na implementácii novozavádzanej VTaM z pohľadu logistického zabezpečenia a modernizácie;

- odborne pripraviť a vyčleniť dielenských špecialistov zavedením optimálnych technologických postupov na zabezpečenie ošetrovania a opráv novozavádzanej VTaM

- pripraviť dielenské prostriedky a priestory na dôsledné a efektívne zvládnutie ošetrovania a opráv novozavádzanej VTaM

- implementovať novú výzbroj a výstroj do jednotiek prlogTO a jej účelné využívanie.

 

Priorita č. 5:

 

Realizácia organizačných zmien v prlogTO v súlade s VOČ 2017.

 

ROZHODUJÚCE ÚLOHY:

 

Vykonať čiastočné reorganizácie (s navŕšením celkových počtov) v prlogTO k stanoveným termínom.

 

- prlog Topoľčany TP k 1.2., REO k 1.7.2017

                                                                      

 

Priorita č. 6:

 

Zvyšovanie odbornej prípravy logistických odborností jednotiek prlogTO.

 

Skočiť na menu
Share